Information om Nordeas e-betalningstjänst

Information om Nordeas e-betalningstjänst.

Nordea Bank Abp (FO-nummer 2858394-9), Nordea, erbjuder nätbutikernas kunder – dig – möjlighet att också betala från bankkonton i andra finska banker. Betalningarna verkställs på liknande sätt som e-betalningar eller nätbanksbetalningar som erbjuds av finska banker.

I och med det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) kan Nordea erbjuda kunder möjligheten att betala tryggt och smidigt också från sina bankkonton i andra finska banker. Betalningarna görs i form av begäran om betalningsuppdrag till andra banker.

Vid dessa betalningar fungerar Nordea som förmedlare av betalningsuppdraget, dvs. vi erbjuder en teknisk tjänst där betalningsuppdraget skickas till din bank. Betalningsuppdraget genomförs tryggt och du ger alltid ditt samtycke till det. Din bank genomför den egentliga betalningen till nätbutikens eller PSPs konto.

Betalningen genomförs på liknande sätt som e-betalningar eller nätbanksbetalningar med ett tillägg: Nordea ber om ditt samtycke till att starta betalningsuppdraget.

 • Välj ”Jag vill betala från mitt bankkonto” eller din bank i nätbutiken.
 • Nordea ber om ditt samtycke till att starta begäran om betalningsuppdrag du styrs till inloggningssidan för din bank där du loggar in och godkänner betalningen.
 • Du loggar in och bekräftar betalningen med den identifieringsmetod din bank beviljat dig.
 • Efter att du har godkänt betalningen på din banks sida styrs du via Nordeas tjänst tillbaka till nätbutiken.

Nordeas kunder gör en vanlig e-betalningar i Nordeas e-betalningstjänst.

Att beakta

 • Nordea i egenskap av förmedlare av begäran om betalningsuppdrag och tillhandahållare av e-betalningstjänsten
  • ber om ditt samtycke innan begäran om betalningsuppdrag för din räkning påbörjas.
  • använder bara nödvändiga uppgifter för att kunna erbjuda e-betalningstjänsten och tjänsten för betalningsuppdrag i vilken återbetalningar ingår. Till dessa uppgifter hör bl.a. betalningens belopp, referensnummer (som säljföretaget gett), identifieringskod för betalningen (som säljföretaget gett), ditt bankkontonummer och namn. Mer information finns i Nordeas dataskyddsbeskrivning.
  • skickar omedelbart begäran om betalningsuppdrag till din bank.
  • förvarar inte dina pengar under betalningsprocessen. Betalningen betalas direkt in på nätbutikens eller PSP:s konto.
 • Din bank
  • ber dig logga in på sin webbplats och bekräfta betalningsuppdraget med den identifieringsmetod den beviljat.
  • överför betalningen från ditt konto till nätbutikens konto. Betalningen verkställs på samma sätt som då du betalar i t.ex. din banks nätbank. Betalningens förfallodag är genast.
  • ger dig uppgifter om betalningen i sina egna kanaler, t.ex. i nätbanken och/eller på kontoutdraget.
 • Webbläsarens cache
  • Webbläsaren använder ett cacheminne, en tillfällig lagringsplats, för att spara de sidor som hämtas under uppkopplingen. Också sidorna i e-betalningstjänsten kan sparas i cacheminnet. Om du använder en dator som också används av andra (t.ex. på arbetsplatsen eller biblioteket), ska du tömma cacheminnet efter att du loggat ut ur nätbanken.
  • Töm cacheminnet varje gång du gjort en e-betalning med en dator som används av flera personer. Om du är den enda som använder datorn, behöver du inte tömma cacheminnet.
  • Du kan tömma cacheminnet i webbläsarens inställningar: verktyg -> internetinställningar. När du tömmer cacheminnet försvinner också alla andra sidor du sökt på webben.